Sports consulting association cover photo
Sports consulting association cover photo
CONNECT US

CONTACT US

TWEETS

"Ignjat Atanasovski" 17

lokal 3-Vero 4, 7000 Bitola

Macedonia

 

 

 

 

profeniks@t-home.mk

+ 389 70 339 689

 

© 2018 ACK - SCA. All Rights Reserved

ЕДУКАЦИЈА
Who are we?
Кои сме ние?

Најдобри решенија

 

Со нас е секогаш полесно

Едукација

 

Квалитетни програми за високостручна и наменски дизајнирана дополнителна едукација, како и методи и средства за изведување на истата во согласност со современите научни достигнувања, насочени кон подигнување на нивото на знаење кај нашите членови, како основа за непречен и правилен развој во актуелните услови на учење. 

 

 

 

 

Менторство

 

  • Наменски креирана едукативна целина наменета за деца од основно училиште. 
  • Секојдневна дополнителна едукација според целокупната наставна програма (сите предмети + домашни задачи).
  • Вклучено и изучување на странски јазик.
  • Работа во мали групи до 4 (четири) членови, со континуирана контрола на напредокот.

 

Што нудиме?
што нудиме?

Зошто кај нас? 

 

Затоа што ние зборуваме со ум и од срце!

 

Овозможете им на вашите деца, живо да зачекорат во овој храбар нов свет, помогнете им да го соединат мудрото и модерното и првенствено, дајте ѝ шанса на нивната визија!

recreation
school kids sport and sport`s recreation ин SCA - АСК
Lifelong learning
Учење и усовршување во текот на целиот живот.

Учење и усовршување во текот на целиот живот

 

...Денес и нашите баби знаат дека човекот учи додека е жив!

Но ние знаеме на учењето да му дадеме живот!

 

Најдобрите мултимедијални програми за учење и усовршување на странски јазици, за деца и возрасни!

 

Докакажано успешни едукативни програми за потребите на возрасните.

 

Годините придодаваат квалитет на учењето, секогаш може и треба да се научи повеќе!

 

 

 

 

Креативно едукативен центар, специјализиран за дополнителна едукација на деца од училишна возраст 

 

 

 

 

Креација, мотивација, рекреација, социјализација и инспирација.

 

На само чекор до Вас. 

 

 

 

 

Ние нудиме и нешто повеќе!

 

Но сето ова, не би значело ништо без грижа за здравјето и развојот на вашите деца! Па токму заради тоа, ние посветуваме особено внимание на спортот и спортската рекреација, преку наменски креирана програма за правилен психомоторен развој!