Промената е неизбежна,

развојот е прашање на избор

 

 

КОНСАЛТИНГ

 

Компетентни и ефикасни консалтинг услуги кои го помагаат работењето на нашите клиенти и истовремено ги поттикниваат нивните интереси и способности. Непосредниот пријателски однос и посветеност на консултантите и менторите, се јадрото на нашиот оперативен успех  

 

Асоцијација за спортски консалтинг

 

Нашата цел и мисија е да овозможиме високостручен и ефикасен спортски консалтинг, квалитетна дополнителна едукација и блиску до совршена организација на настани, кои во суштина ќе го олеснат функционирањето на нашите клиенти и истовремено ќе ги поттикнат нивните интереси и способности.

Непосредниот пријателски однос, но и посветеноста на  консултантите и менторите се јадрото на нашиот успех. 

Наш вистински предизвик е да останеме силна алка помеѓу потребите на нашите клиенти и правилното и успешно функционирање во нивното работење..

Квалитетните програми за дополнителна едукација и високостручни и наменски обуки, како и методите и средствата за изведување на консултантскиот процес кои се во согласност со современите научни достигнувања, овозможуваат подигнување на нивото на компетенции кај нашите клиенти, како основа за непречен развој на актуелното работење и солидна можност за прифаќање на нови предизвици.

за сите наши членови

Престанете да сонувате

Почувствувајте ја убавината на Македонија

 

Срцето на балканскиот полуостров, крстопат кој ги поврзува Исток и Запад, ова парче земја, наречено Македонија. 

Земја со величествено минато, интересна сегашност и светла иднина. Македонија е вистинското одредиште за авантуристите, истражувачите и оние со немирен дух. 

Патувајте и откријте ја магијата на Македонија.

Предадете се на вистинската Македонија!

ЕЗЕРАТА НА МАКЕДОНИЈА
ВКУСИ ЈА МАКЕДОНИЈА
МАКЕДОНИСКИТЕ ВИНА
ПЛАНИНИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
КУЛТУРАТА НА МАКЕДОНИЈА
CONNECT US

CONTACT US

TWEETS

"Ignjat Atanasovski" 17

lokal 3-Vero 4, 7000 Bitola

Macedonia

 

 

 

 

profeniks@t-home.mk

+ 389 70 339 689

 

© 2018 ACK - SCA. All Rights Reserved