Скаутинг - потреба

 

Спортот поминал и сеуште поминува преку перманентни промени. Спортската игра денес, е далеку покомплексна во однос на она што значеше спортска игра пред дваесет години, или дури и од пред десет години. Таа е со поголеми побарувања како за играчите, така и за тренерите и менаџерите. Ова во никој случај не би требало да биде интерпретирано во смисла дека тренерите и играчите работат повеќе од порано, туку дека тие мора да работат на поразвиени и поразлични фази од спортската игра. Од друга страна, никогаш до сега тренерските тимови не биле толку големи и со толку многу специјализирани членови.

 

Постојат повеќе причини за евидентниот напредок во спортската игра, меѓутоа се поголемата употреба на современата технологија во тренинзите, подготвувањето и водењето на натпреварите, перманентното продолжување на времето на тренирање, се поголемата инволвираност на медицината во подготвувањето на спортистите и се поголемата специјализираност во секој сегмент од спортската игра, а и особено важно, се покомплексната и поквалитетна организираност на спортските организации, се секако водечки причинители за промените и напредокот во спортската игра.

 

Зошто е потребен Скаутингот за правилно функционирање на спортските организации?

 

Не дека скаутингот е до току неопходен, колку што квалитетниот скаутинг овозможува конкурентска предност и речиси загарантирана успешност во работењето на спортската организација, значи скаутингот е многу повеќе корисен, во однос на неговата неопходност. Впрочем голем е бројот на спортски организации кои функционираат без скаутинг. Колку успешно функционираат тие организации? Тоа е веќе друго прашање, меѓутоа одговорот е очигледен, тие всушност и не функционираат. Постојат значителен број на индикатори кои упатуваат на потребата од скаутингот за успешно функционирање на спортските организации. Во овој случај, за полесно разбирање, артикулирањето на потребата од скаутингот е направена со следните неколку индикатори:

 

1. Објективна дијагноза – постојат три причини заради кои би требало да се очекува дека менаџерот нема да биде во можност сам да направи објективна дијагноза:

  • Професионална заслепеност
  • Страв од губење на работата (давање на нереално високи проценки за квалитетот на тимот, и за очекувањата во однос на резултатите кои би требало да се постигнат)
  • Незнаење односно недоволна стручност

 

2.Реално и прецизно утврдување на потребите – ова е всушност директно насочено кон зачувување на ресурсите на организацијата. Субјективните проценки и побарувања кои често може да бидат и без основа, со помош на скаутингот можат да бидат споредени со објективните реални потреби. Ова овозможува минимизирање на влијанието на можниот...

 

3.Идентификација...

4.Рационалност...

5.Заедничко работење...

6.Навременост...

7.Ефикасна имплементација на решенија...

8.Квалитетна регрутација...

9.Правилно вреднување на перформансот...

10.Подобрување на квалитетот на работењето 

 

Со нас е секогаш полесно!

Асоцијација за спортски консалтинг Феникс АМС

 

Прескокнувањето на појадокот е поврзано со зголемувањето на ризикот од атеросклероза

Новите истражувања ја потврдуваат старата изрека дека појадокот е најважниот оброк во денот. Во едно истражување спроведено врз 4000 средновечни мажи во Шпанија, се покажало дека кај тие што редовно појадувале била забележана помала веројатност од појава на артериски зачепувања (атеросклероза) во споредба со оние кои го прескокнувале утринскиот оброк.

 

Во просек, учесниците во истражувањето јаделе по нешто повеќе од 2300 калории.    Скоро 3 % од нив не појадувале, додека околу 27 % обилно појадувале, а приближно 70 % од испитаниците обично практикувале лесен појадок.

 

Истражувачите користеле ултразвук за проверка на артериите за рано откривање на атеросклерозата, а резултатите ги објавиле во Октомври 2017 година во Journal of the American College of Cardiology.

Според објавените податоци, приближно 75 % од оние кои го прескокнувале појадокот имале знаци за насобирање на наслаги на артериските ѕидови, во споредба со 57 % од оние кои обилно појадувале и 64 % од оние кои имале лесен утрински оброк.

 

Оние кои појадувале, обично имале поздрава (поизбалансирана) исхрана воопшто и кај нив била забележана помала тенденција за дебелеење или висок крвен притисок, дијабет или високи нивоа на холестерол.

Имајќи ги во предвид и овие фактори, прескокнувањето на појадокот е уште повеќе поврзано со зголемениот ризик од појава на атеросклероза.

 

За повеќе информации околу правилната исхрана и избалансираниот и вкусен појадок, прочитајте во „Основни принципи на исхрана и правилна исхрана на спортисти“.

објавено

12.4.2019

shopify analytics ecommerce
НОВО

ЧИТАЈТЕ ЗА НАС

ФЕНИКС ТВ ... наскоро
ПРЕПОРАЧУВАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ

© 2018 ACK - SCA. All Rights Reserved

 КАЖЕТЕ ЗДРАВО