Вишокот на протеини не придонесува кон зголемување на мускулната маса

 

Дали зголемувањето на внесот на протеини, може да овозможи создавање на поголема мускулна маса кај повозрасни мажи?

 

Спрема едно истражување објавено во JAMA Internal Medicine во месец Април 2018 година, одговорот е Не!

 

Во истражувањето биле вклучени 92 мажи, со просечна возраст од 73 години, кои биле поделени во четири групи.

 

Една од групите дневно внесувала 0,8 грами протеини по килограм телесна тежина (дневно препорачана количина за возрасни) и неделна плацебо инекција.

 

Втората група внесувала по 1,3 грами протеини на килограм телесна тежина.

 

Третата група внесувала по 0,8 грами протеини на килограм телесна тежина, но и неделна инекција од 100 милиграми тестостерон.

И четвртата група внесувала 1,3 грами протеини на килограм телесна тежина и неделна инекција на тестостерон.

 

Тестостеронот бил вклучен за да се утврди дали повисокиот протеински внес ќе има ефект во зголемувањето на мускулната маса.

 

После шест месеци, истражувачите дошле до заклучок дека зголемениот протеински внес нема значителен ефект во зголемувањето на мускулната маса, мускулниот перформанс или физиолошката функција, а тоа го измериле преку вежби како: мерење на растојанието при шестминутно пешачење, силата при качување на скали и подигнувње на тежини од гради (бенч прес).

 

Истражувачите нагласуваат дека не е исклучено потенцијално позитивното влијание на благото покачување на протеинскиот внес, но тоа не може да биде врамено во препорака која ќа биде соодветна за сите и истата мора да биде реевалуирана во зависност од возраста и полот.  

 
 
 

Тренинг во ракометот

 

Добро е познато дека тренингот е главна карактеристика на спортот. Способноста да се совладаат потешкотиите и да се решат проблемите е дефинирачкиот аспект и есенцијална компонента за успех. Глобално спортскиот тренинг како основен принцип го има достигнувањето на максималниот спортски перформанс.

 

Подготовката на тимот за спортски натпреварувања условува да сите спортисти, индивидуално или како група, бидат способни да ги разрешат ситуациите со кои ќе се соочат за време на натпреварувањата, на начин кој ќе овозможи победа.

 

Вообичаено целите на тренингот се:

 

Контрола на техниката и тактиката во односниот спорт

 

Адаптација на телото кон големите напори кои се неопходни при тренинг и натпревар, а кои водат кон подобрување на капацитетите за физичка работа и кон стекнување, одржување и развој на моторичките квалитети како што се брзината, силата, издржливоста и координацијата.

 

Прогресивно прилагодување на спортистите кон психоемотивните побарувања на натпреварувањата.

 

Самиот тренинг процес мора да обезбеди привикнување на спортистите кон интензивните физички активности и кон квалитетната изведба на техниките и интерпретацијата на тактиката. Единствено за време на добро осмислениот и реализиран тренинг процес, може да бидат подобрени капацитетите на спортистите. И само преку тренингот, може да бидат искористени вештините на секој спортист, наведувајќи ги индивидуите кон задачи кои се подобро прилагодени спрема нивните персонални карактеристики.

 

Заради тоа, јасно е дека спортскиот тренинг се обидува да воспостави преку неговите ефекти, адаптација на спортистот кон условите кои се наметнати, преку тренингот и натпреварите за да се обезбеди максимална ефикасност со минимална загуба на енергија и брзо опоравување.

 

Спортскиот тренинг е сериозен и комплексен субјект кој условува истражување, знаење за негова апликација и при тоа неможе да функционира со површен пристап и случаен избор на методи.

 

Спортскиот тренинг условува и бара посветено и одржливо истражување, како и активен и креативен пристап од тренерот.

 

Без сомнение, спортскиот тренинг при високо ниво на натпреварување како неопходност ги има техничките и лабораториските средства, како и медицинската поддршка за сите кои се вклучени, како додаток на организацијата, планирањето и контролата.

 

За да би се постигнала ГЛАВНАТА ЦЕЛ НА ТРЕНИНГОТ, мора да биде креиран, применуван и одржуван комплексен процес од вежби, според биолошки и педагошки принципи, кои мора во целост да бидат почитувани.

 

Сето ова е насочено кон постигнување на неопходната адаптација на спортското тело кон потребното морфолошко, функционално, техничко, тактичко и психолошко натпреварувачко ниво.

 

Овај процес на АДАПТАЦИЈА е базиран врз квалитетите на човечкото тело, кои овозможуваат реакција на екстерните стимули кои го пореметуваат воспоставениот баланс. Тренирањето треба да биде насочено кон постигнување на поставените цели, покрај неопходната адаптација на предизвиканите пореметувања, при што се креира супериорно квалитетивен баланс.

 

Само преку правилно насочување на релацијата СТИМУЛАЦИЈА – АДАПТАЦИЈА од страна на тренерот, посакуваната еволуција на спортистот може да биде постигната, а тоа ќе биде тестирано преку резултатите од натпреварувањата. 

 

Исто така треба да се потенцира важноста на познавањето на СПОРТОТ И СПОРТИСТИТЕ.

 

Денес е особено важно да спортистите бидат свесни за:

  • Неопходноста од напорно тренирање
  • Работа на координацијата
  • Работа на брзина во рамките на индивидуалната техника и тактика,
  • Работењето со висок интензитет и пократки одмори
  • Подобрување на флексибилност
  • Посветување на дополнително време и работа на специфични тренинзи за голмани
  • Креирање на вежби со подобрен квалитет и
  • Организирање на Интегрирани Тренинзи.      

Најважно е да уште од првиот ден се дефинира филозофијата на играта. Во продолжение потребно е да се гарантира стабилен физички перформанс. Конечно, потребно е да се одржи високо ниво на доверба во групата...

 

 

 

објавено

7.9.2018

shopify analytics ecommerce
НОВО

ЧИТАЈТЕ ЗА НАС

ФЕНИКС ТВ ... наскоро
ПРЕПОРАЧУВАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ

© 2018 ACK - SCA. All Rights Reserved

 КАЖЕТЕ ЗДРАВО